Monday, July 26, 2010

Sunday, July 4, 2010

Långsökt, haha,

Om jag försöker skriva "värmen" med T9 så blir det första alternativet "vapnen".

Haha, vad ska man läsa in för symbolisk betydelse i det?